Fundația „Preot Ioan Olariu”, un factor activ de suport social în vremuri de restriște

În Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, Fundaţia „Preot Ioan Olariu” a împlinit 12 ani de bune făptuiri. Înființată în 2008, cu binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Corneanu, actualmente, fundația își desfășoară activitatea cu binecuvântarea Înalt­preasfin­țitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, dezvoltând sistemul de caritate, în spirit creştin umanitar, atât în Parohia Ortodoxă Iosefin din Timişoara, cât și în comunitățile parohiale din capitala Banatului şi judeţul Timiş.

Proiectul central al fun­dației, intitulat „Sprijin la distanță – o șansă pentru fiecare”, reprezintă programul prin care fundația sprijină lunar copiii și tinerii din județul Timiș care manifestă interes pentru pregătirea lor profesională, dar care provin din familii nevoiașe, cu posibilități economico-financiare precare.

„De-a lungul celor 12 ani de exis­tență ne-am orientat, cu precădere, spre copii, elevi şi studenţi care provin din familii numeroase, cu posibilităţi materiale reduse, aflaţi în pericolul de a abandona şcoala. Acestora le oferim, în mod constant, ghiozdane cu rechizite școlare, cărți, alimente, îmbrăcăminte, încălță­min­te, dar și ajutoare financiare ce acoperă cheltuielile de cazare și masă, în internat sau cămin. Pe lângă acestea, am instituit, în decursul vremii, un sistem de burse lunare, în număr de 76, pe care le-am acordat elevilor, dar și studenților de la Medicină, Asistență socială, Teologie, Științe economice și Jurnalism, precum și unor sportivi de înaltă performanță, încurajând și apreciind, în felul acesta, progresul educațional, dar și prolificitatea succeselor sportive”, a menționat președintele fundației, preotul Ionel Popescu.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a acordat, prin fundație, 7 burse unor elevi eminenți din familii cu o situație materială precară. Suma totală a burselor oferite de fundație, din 2013 și până în prezent, a ajuns la 124.103 lei.

În vederea dobândirii performan­ței școlare, dar și din dorința de a facilita accesul la educație, ca factor de formare și dezvoltare a perso­nalității umane, fundația susține, pentru copii și tineri, organizarea de cursuri şi meditaţii gratuite la română, matematică, engleză și italiană. De asemenea, a susținut, din punct de vedere financiar, un elev de liceu selectat pentru a-și continua studiile în Germania.

Tot în sprijinul copiilor, Fundația „Preot Ioan Olariu” susține financiar și atelierul de pictură pe pânză, lemn și sticlă, deschis la Centrul parohial „Sfânta Maria”, a cărui activitate a fost, actualmente, sistată din cauza pandemiei. Creativitatea reprezintă un proces de învățare aparte, iar introducerea unei ponderi mai mari de activități artistice în programul de studiu al copiilor eficientizează procesul de învățare al acestora. Nu întâmplător toți copiii și-au manifestat entuziasmul față de aceste activități creative, care, pe lângă faptul că destind, dezvoltă imaginația și gândirea, contribuind atât la dezvoltarea personală, cât și la îmbunătățirea și consolidarea relațiilor dintre ei.

Tot referitor la tinerii aflați în situații deosebite, fundația a arătat, pe parcursul celor 12 ani de existen­ță, o grijă permanentă pentru copiii din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiș, pentru copiii cu diverse probleme de sănătate internaţi la Clinica Pediatrie Bega – Clinica II Pediatrie, dar și pentru copiii cu dizabilităţi din Centrul de zi „Podul Lung” de pe lângă Primăria Timişoara, oferind articole vestimentare, alimente, dulciuri, jucării, precum și echipamente de protecție. De asemenea, fundația, pe lângă faptul că a suportat achizi­ționarea unui cărucior special pentru un copil cu handicap (4.894 lei) și a unor aparate auditive pentru o studentă de la Universitatea de Vest, în valoare de 4.695 de lei, a renovat și un salon pentru bolnavii de la Secția de Diabet a Spitalului Clinic Județean de Ur­gență „Pius Brînzeu” din Timi­șoa­ra.

Având menirea de a fi un factor veritabil al îmbunătățirii calității vieții, Fundaţia „Preot Ioan Olariu” a organizat, la Filarmonica „Banatul” din Timișoara, un concert de muzică clasică de cameră, susţinut de Cvartetul „Furiant” din Berlin şi de o companie privată de muzică de operă din Viena, atât cu scopul strângerii de fonduri, cât și al conștientizării implicării oame­nilor în diverse acțiuni filantropice.

Este necesar de evidențiat faptul că fundația și Parohia Timișoara-Iosefin au contribuit și la construirea unei locuințe pentru o familie ne­vo­iașă, cu șase copii, din localitatea timișeană Cornești.

Chiar și în contextul pandemic actual, funda­ția, împreună cu parohia, a continuat să acorde burse elevilor și studenților sârguincioși, precum și ajutoare unităților medicale din urbea de pe Bega, ca expresie a solidarității cu medicii, asistentele și personalul medical din avangarda luptei cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), care se jertfesc de nouă luni în spitale să protejeze viața pacienților infectați. Ajutoarele au constat în echipamente medicale: măști performante FF2 pentru medici, măști de protec­ție pentru bolnavi, mănuși de unică folosință, prosoape, termoscanere performante și combinezoane de protecție pentru cadrele medicale care lucrează în zona roșie, COVID-19; toate însumând mai mult de 65.000 de lei. Anticipând aplicarea scenariului S3 (roșu), generat de creșterea ratei de infectare, fundația a oferit 50 de tablete elevilor Liceului „Alexandru Mocioni” din Ciacova, județul Timiș, necesare desfășurării de activități didactice on-line, de acasă. Totodată, aceste tablete beneficiază, timp de 2 ani, de abonamente de date, susținute financiar tot de fundație.