Obiective

Câteva din obiectivele Fundaței

    apărarea drepturilor omului;

    centre de zi pentru vârstnici şi pentru copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi;

    evaluarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii serviciilor sociale;

    programe de asistenţă şi dezvoltare cu caracter interetnic şi multicultural;

    regenerarea zonelor urbane aflate în dificultate;

    protecţia sănătăţii umane şi realizarea de servicii medicale primare;

    asistenţă medicală la domiciliu pentru vârstnici şi persoane cu dizabilităţi;

    activităţi curriculare şi extracurriculare de învăţământ;

    formare profesională pentru persoane şi grupuri defavorizate;

    programe de instruire vocaţională şi reinstruire;

    programe de promovare a dialogului între teologie şi ştiinţă la nivelul instituţiilor de învăţământ şi de cercetare;

    editarea şi tipărirea de lucrări de specialitate, realizarea de emisiuni radio şi TV;

    promovarea dialogului inter-cultural şi inter-etnic;

    realizarea de programe şi acţiuni care să contribuie la conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

    asigurarea hranei pentru persoane nevoiaşe prin cantina socială şi acordarea de asistenţă la domiciliul persoanelor cu handicap, fără aparţinători;

    prezervarea şi promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii, istoriei, tradiţiilor şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităţilor rurale şi urbane;