Donează

Dirijaţi spre Fundaţia “Preot Ioan Olariu”
3,5% din impozitul pe anul 2020

Puteţi completa Formularul 230 on-line

În Formularul 230 se va completa capitolul III.2.
Datele fundaţiei:
Fundaţia “Preot Ioan Olariu”
CUI: 24203150
Cont: RO87 PIRB 3701 7175 6200 1000
Banca: First Bank Timişoara

sau

Descărcaţi Formularul 230

Formularul poate fi depus personal la Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, sau
poate fi trimis prin Poşta Română, cu confirmare de primire.