Pagina web a Fundatiei Preot Ioan Olariu, Timisoara

Fundaţia   „Preot Ioan Olariu”

„Dăruind vei dobândi”
Parintele Nicolae Steinhardt
 
  PREZENTARE| IOAN OLARIU| OBIECTIVE| ESENȚE| 2009-2016| CONDUCERE | CONTACT
Câteva dintre obiectivele fundației
     apărarea drepturilor omului;

     centre de zi pentru vârstnici și pentru copii separați sau cu risc de separare de părinți;

     evaluarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii serviciilor sociale;

     programe de asistență și dezvoltare cu caracter interetnic și multicultural;

     regenerarea zonelor urbane aflate în dificultate;

     protecția sănătății umane și realizarea de servicii medicale primare;

     asistență medicală la domiciliu pentru vârstnici și persoane cu dizabilități;

     activități curriculare și extracurriculare de învățământ;

     formare profesională pentru persoane și grupuri defavorizate;

     programe de instruire vocațională și reinstruire;

     programe de promovare a dialogului între teologie și știință la nivelul instituțiilor de învățământ și de cercetare;

     editarea și tipărirea de lucrări de specialitate, realizarea de emisiuni radio și TV;

     promovarea dialogului inter-cultural și inter-etnic;

     realizarea de programe și acțiuni care să contribuie la conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

     asigurarea hranei pentru persoane nevoiașe prin cantina socială și acordarea de asistență la domiciliul persoanelor cu handicap, fără aparținători;

     prezervarea și promovarea valorilor culturii și spiritualității, istoriei, tradițiilor și patrimoniului etnografic aparținând comunităților rurale și urbane;
Link-Exchange:  Parohia Iosefin | Daro Proiect | Web design | Ioan Savu - blog   
 Copy © 2008-2017. Fundaţia „Preot Ioan Olariu” Timişoara. All Rights Reserved. Website by: BinSoft&Hard